Οδηγίες Χρήσης e-me

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας "e-me". Επιπλέον, δίνονται οι βασικές οδηγίες για τη χρήση της e-me, με στόχο να λειτουργήσουν επικουρικά, παράλληλα με τις ενσωματωμένες οδηγίες και μηνύματα.

Μία από τις κεντρικές σχεδιαστικές αρχές της πλατφόρμας είναι πως θα επεκτείνεται και θα εμπλουτίζεται με λειτουργικότητα παράλληλα με την εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ώστε η χρήση της να προκύπτει αβίαστα και απλά για κάθε χρήστη της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Είσοδος στην πλατφόρμα
 2. Κεντρικός χώρος (home)
 3. Εγκατάσταση e-me apps (e-me store)
 4. Επεξεργασία προσωπικού προφίλ
 5. Δημόσιο προφίλ
 6. Ρυθμίσεις λειτουργίας
 7. Επαφές
 8. Μηνύματα
 9. Κυψέλες
 10. Αρχεία
 11. e-portfolio
 12. e-me content
 13. Εφαρμογές e-me (e-me apps)

Είσοδος στην πλατφόρμα

Για την είσοδο στην e-me χρειάζεται να έχετε έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη. Όταν θα ζητήσετε να δείτε μία σελίδα της e-me, ο περιηγητής αυτόματα θα σας οδηγήσει στη σελίδα ταυτοποίησης χρήστη, όπου θα χρειαστεί να δώσετε σωστά τα στοιχεία του λογαριασμού σας: το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Εφόσον διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίσημη έκδοση της e-me. Πατώντας στο κουμπί "ΕΙΣΟΔΟΣ" θα μεταβείτε στη σελίδα πιστοποίησης χρηστών του ΠΣΔ, όπου μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ και να εισέλθετε στην e-me.

είσοδος στην e-me

Eπίσημη έκδοση της e-me

Στην "e-me για όλους" η είσοδος των χρηστών γίνεται με απλή εγγραφή, επιτρέποντας έτσι και σε άλλους ενδιαφερόμενους (ερευνητές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, μαθητές/τριες) που δεν διαθέτουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) να αξιοποιήσουν την e-me.

είσοδος στην e-me

Έκδοση της e-me για όλους

Στην έκδοση της e-me για επίδειξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους ενδεικτικούς έτοιμους λογαριασμούς για να περιηγηθείτε στο περιβάλλον της e-me και να πειραματιστείτε με τις λειτουργίες της.

Κεντρικός χώρος (home)

Η αρχική σελίδα της e-me περιέχει τον οικείο χώρο κάθε χρήστη της πλατφόρμας, έναν κεντρικό δηλαδή χώρο για την πρόσβαση στις επιμέρους λειτουργίες και εφαρμογές της που αποτελείται από τρία μέρη:

 • την πάνω οριζόντια μπάρα, που περιλαμβάνει το λογότυπο της e-me, μια μικρογραφία της εικόνας προφίλ του συνδεδεμένου χρήστη με το όνομά του, καθώς και τα εικονίδια των ενεργών ειδοποιήσεων. Το λογότυπο της e-me είναι πάντα ένας ενεργός σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα σημεία της e-me για επιστροφή στην αρχική σελίδα. Η μικρογραφία της εικόνας προφίλ του χρήστη προσφέρει πρόσβαση σε ένα μενού επιλογών από όπου παρέχεται η δυνατότητα i) επεξεργασίας του προσωπικού προφίλ, ii) προσαρμογής των προσωπικών ρυθμίσεων, iii) διαχείρισης των προσωπικών επαφών, iv) μετάβασης στις οδηγίες χρήσης, v) προβολής των στοιχείων επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης, καθώς και vi) η δυνατότητα αποσύνδεσης από την e-me.
 • την κεντρική περιοχή εφαρμογών, με όλα τα εικονίδια που οδηγούν στις επιμέρους λειτουργίες και εφαρμογές. Η κεντρική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον σελίδες καθώς και φακέλους για την ομαδοποίηση των εικονιδίων, όταν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος. Σε κάθε σελίδα μπορούν να εμφανίζονται μέχρι οχτώ (8) εφαρμογές, ενώ κάθε φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6).
 • την σταθερή περιοχή εφαρμογών, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και πέντε (5) εφαρμογές ή/και φακέλους, τα οποία παραμένουν σταθερά, ανεξάρτητα από την επιμέρους σελίδα που είναι επιλεγμένη στην κεντρική περιοχή.

αρχικό περιβάλλον εργασίας

Αρχικό περιβάλλον εργασίας

Δημιουργία και διαχείριση φακέλων

Κάθε χρήστης της e-me, μπορεί να προσαρμόζει τον κεντρικό χώρο και τη διάταξη των εικονιδίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προσαρμογής του κεντρικού χώρου, μπορείτε είτε να πατήσετε το κουμπί “Eπεξεργασία” στο επάνω δεξιά τμήμα του κεντρικού χώρου είτε να πατήσετε παρατεταμένα πάνω σε κάποια εφαρμογή ή φάκελο.

Κατόπιν μπορείτε να μετακινήσετε με σύρσιμο και απόθεση (drag & drop) τα εικονίδια:

 • για να αλλάξετε τη διάταξή τους στην κεντρική περιοχή,
 • για να μεταφέρετε κάποια εικονίδια στην κάτω μπάρα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι πέντε (5) εφαρμογές ή/και φακέλους,
 • να δημιουργήσετε φακέλους τόσο στην κεντρική περιοχή όσο και στην κάτω μπάρα, σέρνοντας ένα εικονίδιο πάνω σε ένα άλλο. Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει μέχρι έξι (6) εφαρμογές.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής, χρειάζεται να επιλέξετε "Αποθήκευση".

 • Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο εφαρμογών, σύρετε και αφήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής πάνω στο εικονίδιο μιας άλλης.
 • Για να προσθέσετε μια εφαρμογή σε έναν υπάρχοντα φάκελο, σύρετε το εικονίδιό της πάνω στον φάκελο.
 • Για να δείτε τις εφαρμογές που περιέχονται σε έναν φάκελο, πατήστε πάνω του.
 • Για να μετακινήσετε το παράθυρο περιεχομένων του φακέλου, πατήστε στο επάνω τμήμα του παραθύρου και σύρετέ το στην επιθυμητή θέση.
 • Για να (μετ)ονομάσετε έναν φάκελο, πατήστε πρώτα πάνω του. Στη συνέχεια πατήστε στον τίτλο του και πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα. Για να επικυρώσετε τη μετονομασία, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το κουμπί που εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο. Αν κλείσετε το παράθυρο του φακέλου χωρίς να κάνετε κάτι από τα παραπάνω, η μετονομασία ακυρώνεται. Ομοίως, αν πατήσετε το πλήκτρο Εscape, η μετονομασία ακυρώνεται.
 • Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από έναν φάκελο, σύρετε την εφαρμογή εκτός του φακέλου και αποθέστε την είτε στην κεντρική περιοχή είτε στην κάτω οριζόντια μπάρα.
 • Ένας φάκελος διαγράφεται μόνον εφόσον μείνει κενός (δηλαδή αφαιρεθούν από το εσωτερικό του όλες οι εφαρμογές).
 • Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία υποφακέλων (δηλαδή φακέλων μέσα σε φάκελο).

Εγκατάσταση e-me apps (e-me store)

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της e-me, είναι η δυνατότητα προσθήκης νέων "μικρο-εφαρμογών". Μέσω αυτών επεκτείνεται η λειτουργικότητα της πλατφόρμας, ώστε να καλύψει καλύτερα τις απαιτήσεις κάθε χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες, το ρόλο και την εκπαιδευτική βαθμίδα του. Η περιήγηση στις διαθέσιμες μικρο-εφαρμογές γίνεται μέσω του αποθετηρίου μικρο-εφαρμογών (e-me store), το οποίο ενημερώνεται τακτικά με νέες ή βελτιωμένες εκδόσεις εφαρμογών που δημιουργούνται από την ομάδα υλοποίησης της e-me ή και συνεργαζόμενους φορείς.

Πατώντας το εικονίδιο του αποθετηρίου από την κεντρική περιοχή του οικείου χώρου, μπορείτε να δείτε όλες τις μικρο-εφαρμογές, να επιλέξετε ανάμεσα στις μη εγκατεστημένες ή να δείτε τις εγκατεστημένες. Με τα κουμπιά "Εγκατάσταση" ή "Απεγκατάσταση" κάτω από κάθε εφαρμογή μπορείτε να εκτελέσετε τις αντίστοιχες ενέργειες, οπότε και τοποθετείται ή απομακρύνεται η εφαρμογή από τον οικείο χώρο σας.

e-me app store

e-me app store

Επεξεργασία προσωπικού προφίλ

Κάθε χρήστης της e-me διαθέτει ένα προσωπικό προφίλ, το οποίο αποτελεί και την "ταυτότητά" του στο πλαίσιο της πλατφόρμας. Για την επεξεργασία του προσωπικού σας προφίλ πρέπει να επιλέξετε Προφίλ από το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω οριζόντια μπάρα.

παράμετροι προφίλ

Παράμετροι προφίλ

Στην οθόνη επεξεργασίας του προσωπικού σας προφίλ έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε βασικές επιλογές:

 • την εικόνα που θα εμφανίζεται δίπλα στο όνομά σας
 • μία σύντομη περιγραφή, την οποία θα μπορούν να βλέπουν οι επαφές σας ή άλλοι χρήστες της e-me
 • μία φράση που σας εκφράζει ("moto")
 • αν θα βλέπουν οι επαφές σας τις κυψέλες στις οποίες συμμετέχετε και ακολουθείτε
 • αν θα βλέπουν οι επαφές σας και οι υπόλοιποι χρήστες της e-me τα 6 πιο πρόσφατα περιεχόμενα του e-portfolio σας (εξαρτάται από το επίπεδο ιδιωτικότητας του κάθε περιεχομένου)

Δημόσιο προφίλ

Μετά την επεξεργασία του προσωπικού προφίλ από κάθε χρήστη της e-me, και ανάλογα με τις επιλογές του, οι υπόλοιποι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να δουν τα στοιχεία του με τους εξής τρόπους:

 • Είτε μέσω της αναζήτησης χρήστη
 • Ή πατώντας πάνω στο εικονίδιο ενός χρήστη της e-me, όπως αυτό εμφανίζεται σε διάφορα σημεία (ενδεικτικά: στην περιοχή των "Μελών" μίας "Κυψέλης")

δημόσιο προφίλ

Δημόσιο προφίλ

Πρέπει να σημειωθεί ότι:

 • Η "δημόσια" πληροφορία κάθε χρήστη (φωτογραφία, ονοματεπώνυμο, username, ιδιότητα, περιγραφή και moto) είναι φανερή σε όλους
 • Οι κυψέλες που ακολουθεί ο χρήστης ή στις οποίες συμμετέχει, είναι φανερές μόνο εάν το επιλέξει ο χρήστης
 • Το περιεχόμενο του e-portfolio είναι φανερό στους υπόλοιπους χρήστες της e-me ή/και τις επαφές του χρήστη (ανάλογα με τα επίπεδα δημοσιότητας του κάθε περιεχομένου) μόνο εφόσον το επιλέξει ο χρήστης. Θα πρέπει επίσης το e-portfolio να έχει οριστεί ως ανοικτό στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής
 • Κατά την επίσκεψη στη σελίδα προφίλ ενός χρήστη, υπάρχει η ένδειξη της "σχέσης" σας (εάν είναι στις επαφές σας, εάν έχει αποκλειστεί, ή εκκρεμεί αίτημα σύνδεσης) και οι αντίστοιχες διαθέσιμες ενέργειες
 • Μέσα από τη σελίδα προφίλ κάθε χρήστη, μπορείτε να αποστέλετε προσωπικό μήνυμα, μόνο εφόσον είναι στις επαφές σας

Ρυθμίσεις λειτουργίας

Κάθε χρήστης της e-me έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις που επιθυμεί. Για την επεξεργασία τους πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Ρυθμίσεις από το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω μπάρα ή να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο στον κεντρικό σας χώρο.

μενού ρυθμίσεις

Μενού ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις

Στην καρτέλα των «Γενικών Ρυθμίσεων» μπορείτε να ανεβάσετε την επίσημη φωτογραφία σας, η οποία θα εμφανίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως το Πλάνο Τάξης, και θα είναι ορατή μόνο στους χρήστες που χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές. Η φωτογραφία αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από την φωτογραφία προφίλ σας.

Γενικές Ρυθμίσεις

Γενικές Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Εμφάνισης

Στην καρτέλα των «Ρυθμίσεων Εμφάνισης» μπορείτε:

 • να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα θέματα εμφάνισης (εξ αρχής είναι επιλεγμένο το θέμα εμφάνισης «Βασικό»),
 • να ορίσετε το φόντο του προσωπικού σας χώρου (background) που θα είναι ορατό μόνο σε εσάς, είτε επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες φωτογραφίες είτε μεταφορτώνοντας την αγαπημένη σας φωτογραφία,
 • να επιλέξετε τη θέση που επιθυμείτε να καταλαμβάνει το φόντο που ορίσατε στον κεντρικό σας χώρο (στο κέντρο / σε όλη την οθόνη / επανάληψη),
 • να επιλέξετε τη γραμματοσειρά που επιθυμείτε να έχει το περιβάλλον σας επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες γραμματοσειρές της λίστας.

Ρυθμίσεις Εμφάνισης

Ρυθμίσεις Εμφάνισης

Επαφές

Κάθε χρήστης της e-me, μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό του κοινωνικό δίκτυο προσθέτοντας άλλους χρήστες στις επαφές του, ώστε να επικοινωνεί εύκολα και άμεσα μαζί τους. Για να δείτε τις επαφές σας, αλλά και να βρείτε και άλλους χρήστες της e-me, ώστε να τους αποστείλετε αίτημα σύνδεσης, πρέπει να επιλέξετε Επαφές από το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω μπάρα ή να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο στον κεντρικό σας χώρο.

οι επαφές μου

Οι επαφές μου

Στη σελίδα των επαφών σας είναι συγκεντρωμένα τα άτομα με τα οποία έχετε συνδεθεί και οι βασικές πληροφορίες αυτών (φωτογραφία, ονοματεπώνυμο, username και ιδιότητα: το μαύρο εικονίδιο αντιπροσωπεύει τον καθηγητή και το γκρι τον μαθητή). Η διαχείριση των επαφών σας γίνεται από την ίδια σελίδα, μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε κάποια επαφή σας, να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αιτήματα σύνδεσης από άλλους χρήστες, κλπ. Από την ίδια σελίδα, πατώντας στο εικονίδιο με τον φακό στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να αναζητήσετε ένα χρήστη της e-me, εισάγοντας τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Η αναζήτηση γίνεται στα πεδία username, όνομα και επώνυμο.

Μηνύματα

Από κάθε σελίδα της e-me, έχετε άμεση πρόσβαση στη σελίδα των μηνυμάτων σας, αρκεί να πατήσετε στο εικονίδιο Μηνύματα στην πάνω οριζόντια μπάρα. Στη λίστα που εμφανίζεται μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, να δείτε μια προεπισκόπηση των αδιάβαστων μηνυμάτων σας ή να επιλέξετε να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα.

τα μηνύματά μου

Τα μηνύματά μου

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ επαφών. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε μία ή περισσότερες επαφές, πληκτρολογώντας τμήμα ή όλοκληρο το username της επαφής σας και στη συνέχεια επιλέγοντας από τη λίστα επαφών που εμφανίζεται. Εάν μια συνομιλία έχει δημιουργηθεί, μπορείτε να επιλέξετε παύση ειδοποιήσεων, ώστε να μην εμφανίζεται στην πάνω μπάρα όταν έχετε νέο μήνυμα και διαγραφή ιστορικού συνομιλίας, ώστε να μην εμφανίζεται το ιστορικό της συνομιλίας στο δικό σας λογαριασμό. Η συνομιλία θα εξακολουθεί να υπάρχει στους λογαριασμούς των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

σελίδα μηνυμάτων

Σελίδα μηνυμάτων

Κυψέλες

Η κυψέλη είναι o βασικός χώρος εργασίας στην e-me. Η κάθε κυψέλη έχει:

 • έναν υπεύθυνο: που είναι ο χρήστης της e-me που δημιούργησε την κυψέλη, με πλήρη δικαιώματα διαχείρισης.
 • βοηθούς: που είναι μέλη της κυψέλης τα οποία ορίζονται από τον υπεύθυνο της κυψέλης για να τον βοηθούν στη διαχείρισή της. Έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα διαχείρισης στον "Τοίχο" και τα "Αρχεία" της κυψέλης.
 • μέλη: που συμμετέχουν στην κυψέλη. Είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της e-me που είτε τους προσκαλεί ο υπεύθυνος της κυψέλης (και για να γίνουν μέλη της κυψέλης θα πρέπει να αποδεχτούν την πρόσκληση), είτε κάνουν αίτηση (και για να γίνουν μέλη της κυψέλης θα πρέπει ο υπεύθυνος να αποδεχτεί την αίτηση).
 • ακόλουθους (followers): που είναι χρήστες της e-me, χωρίς να γίνουν μέλη της κυψέλης. Δεν χρειάζεται έγκριση από τον υπεύθυνο της κυψέλης για αποδοχή των followers. Στο προφίλ τους και στην κεντρική σελίδα των κυψελών τους εμφανίζεται η λίστα με τις κυψέλες που ακολουθούν για εύκολη πρόσβαση σε αυτές.
 • χώρο (περιβάλλον): είναι η επιφάνεια εργασίας της κυψέλης. Διαμορφώνεται από τον υπεύθυνο της κυψέλης. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει το φόντο της επιφάνειας εργασίας (background), το εικονίδιο της κυψέλης, τον τίτλο της κυψέλης, τη συνοπτική περιγραφή της, ένα σύνολο από ετικέτες (tags), τον ορισμό της ως δημόσια ή ιδιωτική.
 • τοίχο: είναι το βασικό κανάλι επικοινωνίας των μελών της κυψέλης. Ο τοίχος είναι ανοιχτός σε όλα τα μέλη της κυψέλης, δηλαδή κάθε μέλος μπορεί να διαβάσει και να γράψει στον τοίχο της κυψέλης.
 • εφαρμογές (apps): είναι εφαρμογές (apps) που έχουν εγκατασταθεί στο περιβάλλον μιας κυψέλης από τον υπεύθυνο της κυψέλης και είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της. Όλες οι κυψέλες έχουν προεγκαταστημένες κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές.
 • χώρο αποθήκευσης (αρχεία): είναι ο χώρος για τα κοινόχρηστα αρχεία της κυψέλης και τα προσωπικά αρχεία των μελών της. Κάθε κυψέλη έρχεται με ένα κοινόχρηστο φάκελο (για τα κοινόχρηστα αρχεία των μελών της κυψέλης), με προσωπικούς φακέλους αρχείων για κάθε ένα μέλος της καθώς και (κατά περίπτωση) με ένα δημόσιο χώρο (φάκελο) για τυχόν αρχεία που θα είναι ορατά σε εγγεγραμμένους χρήστες που δεν είναι μέλη της κυψέλης.

Όλες οι κυψέλες στις οποίες συμμετέχετε ή ακολουθείτε εμφανίζονται στη σελίδα "εισόδου" στις κυψέλες, η οποία ανοίγει από το εικονίδιο "Κυψέλες" στον οικείο χώρο της e-me. Στην καρτέλα κάθε κυψέλης υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη ανάλογα με το αν είστε υπεύθυνος της κυψέλης, βοηθός ή μέλος. Πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά μπορείτε να περιορίσετε π.χ. την απεικόνιση μόνο των κυψελών στις οποίες είστε υπεύθυνος. Επίσης, εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες, όπως εάν η κυψέλη είναι ιδιωτική ή δημόσια, πόσα μέλη και ακολούθους έχει και ο αριθμός των ειδοποιήσεων.

Σελίδα εισόδου στις κυψέλες

Σελίδα εισόδου στις κυψέλες

Από την ίδια σελίδα, μπορείτε να αναζητήσετε κυψέλες, μέσω του εικονιδίου Αναζήτησης (στο πάνω δεξιά μέρος).

αναζήτηση κυψέλης

Αναζήτηση κυψέλης

Συμμετοχή σε κυψέλη

Για να συμμετάσχετε σε μια κυψέλη υπάρχουν δύο τρόποι:

 1. Αναζήτηση κυψέλης και αποστολή αιτήματος συμμετοχής ή ακολουθίας
 2. Απάντηση σε πρόσκληση συμμετοχής σε κυψέλη που σας έχει αποστείλει ο υπεύθυνός της. Οι προσκλήσεις που λαμβάνετε εμφανίζονται στο εικονίδιο των Ειδοποιήσεων στην πάνω οριζόντια μπάρα δεξιά.

Σελίδα συμμετοχής σε μια κυψέλη μετά από αναζήτηση

Σελίδα συμμετοχής σε μια κυψέλη μετά από αναζήτηση (α)

Σελίδα συμμετοχής σε μια κυψέλη - απάντηση σε πρόσκληση

Σελίδα συμμετοχής σε μια κυψέλη κατόπιν απάντησης σε πρόσκληση συμμετοχής (β)

Επεξεργασία κυψελών

Από τη σελίδα εισόδου στις κυψέλες, επιλέγοντας το εικονίδιο Επεξεργασία (κάτω από το εικονίδιο Αναζήτησης, στο πάνω δεξιά μέρος), μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

 • δημιουργία νέας κυψέλης
 • αντιγραφή μίας κυψέλης της οποίας είστε υπεύθυνος
 • διαγραφή μίας κυψέλης της οποίας είστε υπεύθυνος
 • αποχώρηση από μία κυψέλη στην οποία είστε μέλος ή βοηθός
 • διακοπή ακολουθίας μίας κυψέλης που ακολουθείτε

Οθόνη επεξεργασίας κυψελών

Οθόνη επεξεργασίας κυψελών

Δημιουργία κυψέλης

Κάθε χρήστης της e-me μπορεί να δημιουργήσει κυψέλες, δημόσιες και ιδιωτικές. Επιλέγοντας το κουμπί Νέα στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας εισόδου στις κυψέλες, οδηγείστε στην οθόνη, όπου επεξηγούνται τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου κυψέλης.

δημιουργία κυψέλης

Δημιουργία κυψέλης

Μετά την παραπάνω επιλογή, καλείστε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της νέας σας κυψέλης, όπως εικόνα κυψέλης και φόντου, τίτλος, αναγνωριστικό, περιγραφή, ετικέτες και επιπρόσθετες ρυθμίσεις.

επιλογές κυψέλης

Επιλογές κυψέλης

Ως υπεύθυνοι της κυψέλης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστείτε τα παραπάνω στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο Επεξεργασίας στο πάνω δεξιά μέρος της αρχικής της σελίδας.

Μέλη κυψέλης

Μετά τη δημιουργία κυψέλης, μπορείτε να καλέσετε χρήστες της e-me για να συμμετάσχουν. Από την αρχική σελίδα της κυψέλης, επιλέξτε το εικονίδιο Μέλη και μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Ο υπεύθυνος μπορεί να προσκαλέσει χρήστες που είναι ήδη στις επαφές του, να αναζητήσει κάποιο χρήστη της e-me με το ακριβές username του ή να προσκαλέσει χρήστες συμμετέχουν ήδη σε άλλες κυψέλες των οποίων είναι επίσης υπεύθυνος.

πρόσκληση μελών

Πρόσκληση μελών

Μόνο ο υπεύθυνος της κυψέλης μπορεί να διαχειριστεί τα μέλη της, δηλαδή να διαγράψει κάποιο μέλος, να απαντήσει (με αποδοχή ή απόρριψη) στις αιτήσεις συμμετοχής και να προσκαλέσει άλλους χρήστες της e-me. Τα υπόλοιπα μέλη της κυψέλης έχουν δικαίωμα να δουν τη λίστα μελών, χωρίς να έχουν δικαιώματα για επιπλέον ενέργειες.

μέλη κυψέλης

Μέλη κυψέλης

Τοίχος

Ο Τοίχος αποτελεί το βασικό κανάλι επικοινωνίας των μελών της κυψέλης και είναι ανοιχτός σε όλα τα μέλη της κυψέλης, δηλαδή κάθε μέλος μπορεί να διαβάσει και να γράψει στον τοίχο της κυψέλης. Για να γράψει ένα μέλος της Κυψέλης στον Τοίχο το μήνυμα που επιθυμεί καλείται να χρησιμοποιήσει τον διαθέσιμο επεξεργαστή κειμένου ο οποίος παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • μορφοποίηση κειμένου (έντονη γραφή, πλάγια, υπογράμμιση, κεφαλίδα, στοίχιση κειμένου)
 • εισαγωγή συνδέσμου και τίτλου συνδέσμου
 • εισαγωγή αντικειμένου e-me content με επιλογή από τη λίστα αντικειμένων που έχει δημιουργήσει ο χρήστης
 • εισαγωγή βίντεο (από YouTube και Vimeo - εφόσον τα δικαιώματα του βίντεο το επιτρέπουν) με αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου (URL) στο κατάλληλο πεδίο
 • εισαγωγή λιστών (αριθμημένων ή μη)
 • μορφοποίηση κειμένου ως κώδικα

Οι δημόσιες κυψέλες, ο υπεύθυνος των οποίων το έχει επιλέξει, μπορεί να έχουν ανοιχτό τοίχο για όλους τους χρήστες της e-me, ακόμα και για τα μη μέλη της κυψέλης. Οι ιδιωτικές κυψέλες έχουν ανοιχτό τοίχο μόνο για τα μέλη τους. Ο υπεύθυνος και οι βοηθοί της εκάστοτε κυψέλης είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αναρτήσεων και των σχολίων του τοίχου της. Εάν κάποιο μέλος της κυψέλης θεωρήσει ότι έχει αναρτηθεί κάποιο προσβλητικό σχόλιο μπορεί να αποστείλει αναφορά, η οποία είναι φανερή στον υπεύθυνο και τους βοηθούς της κυψέλης. Τέλος, κάθε μέλος μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει προσωπικές του αναρτήσεις ή σχόλια.

τοίχος κυψέλης

Τοίχος κυψέλης

Εφαρμογές

Η κεντρική οθόνη στο εσωτερικό των κυψελών αποτελείται από τις εφαρμογές (apps) που έχουν εγκατασταθεί από τον υπεύθυνο της κυψέλης και είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της. Ο υπεύθυνος της κυψέλης μπορεί να εγκαταστήσει εφαρμογές μέσω του Store της κυψέλης. Οι εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε υπο-συστήματα της κυψέλης, όπως τα μέλη της. Επίσης, εμπλουτίζουν τον ρόλο και τις διαθέσιμες λειτουργίες των μελών της, όπως δημιουργία chat παραθύρων, διαμοιρασμό αρχείων, κ.ά.

εφαρμογές κυψέλης

Εφαρμογές κυψέλης

Αρχεία

Μέσα από την εφαρμογή αρχείων ο χρήστης έχει πρόσβαση στα αρχεία και τους φακέλους του. Επίσης, μπορεί να δει αρχεία και φακέλους που του έχουν διαμοιράσει ή έχει διαμοιραστεί με άλλους χρήστες.

αρχεία

Αρχεία

Οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες στα αρχεία και τους φακέλους είναι οι εξής: επιλογή, ορισμός αγαπημένου, μετονομασία, μεταφόρτωση, διαμοιρασμός και διαγραφή.

επιλογές αρχείων

Επιλογές Αρχείων

e-portfolio

Το e-portfolio είναι μια εφαρμογή οργάνωσης και προβολής της δουλειάς μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι χρήστες μπορούν να οργανώσουν τη δουλειά τους σε φακέλους και στη συνέχεια να ανεβάσουν περιεχόμενο της επιλογής τους. Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής μπορείτε να ορίσετε αν η προβολή του e-portfolio σας θα είναι ανοικτή για τους υπόλοιπους χρήστες της e-me και τις επαφές σας, ανάλογα πάντα με το επίπεδο δημοσιότητας που έχετε θέσει ανά περιεχόμενο (Όλοι / Επαφές / Κανένας). Εφόσον ορίσετε το e-portfolio σας ως κλειστό, αυτό θα υπερισχύσει οποιωνδήποτε επιμέρους επιλογών δημοσιότητας έχετε κάνει ανά περιεχόμενο.

αρχεία

Κεντρική σελίδα εφαρμογής "e-portfolio"

Μπορείτε να δημιουργήσετε φάκελο πατώντας στο εικονίδιο "Νέος Φάκελος". Στο παράθυρο δημιουργίας φακέλου που εμφανίζεται μπορείτε να συμπληρώσετε τον τίτλο του φακέλου και μια σύντομη περιγραφή σχετικά με το περιεχόμενό του.

επιλογές αρχείων

Δημιουργία Φακέλου

Στη σελίδα προβολής ενός φακέλου, μπορείτε να δείτε τον τίτλο, την περιγραφή και τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να δημιουργήσετε υποφακέλους ή να ανεβάσετε νέο περιεχόμενο πατώντας στο εικονίδιο "Νεο" και επιλέγοντας αντίστοιχα "Φάκελος" ή "Περιεχόμενο". Ενας φάκελος μπορεί να περιέχει όσα επίπεδα υποφακέλων επιθυμείτε.

επιλογές αρχείων

Υπομενού δημιουργίας Φακέλου/Περιεχομένου

Κατά τη δημιουργία περιεχομένου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στοιχεία για το περιεχόμενο που επιθυμεί να ανεβάσει. Το περιεχόμενο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία, ή/και συνδέσμους. Σε κάθε περιεχόμενο που επιλέγετε να συμπεριλάβετε στο portfolio σας, θα πρέπει να υπάρχει μια σύντομη περιγραφή/τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του.

επιλογές αρχείων

Δημιουργία Περιεχομένου

Οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες στα αρχεία και τους φακέλους είναι οι εξής: επιλογή, ορισμός αγαπημένου, μετονομασία, μεταφόρτωση, διαμοιρασμός και διαγραφή.

επιλογές αρχείων

Ορισμός ορατότητας e-portfolio

e-me content

Το e-me content είναι μια εφαρμογή δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα το e-me content υποστηρίζει την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων και γενικά διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, διαδραστικά βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια κ.ά.). Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαθέσιμες ενέργειες στο e-me content.

Δημιουργία αντικειμένου

Αφού εισέλθει στο e-me content, ο χρήστης μεταφέρεται στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής και συγκεκριμένα στη σελίδα δημιουργίας νέου αντικειμένου.

Εκεί καλείται να ορίσει τον τίτλο του αντικειμένου, να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους τύπους αντικειμένων (υποστηρίζονται περισσότεροι από 30 τύποι αντικειμένων) και να συμπληρώσει κατάλληλα τα πεδία της φόρμας δημιουργίας αντικειμένου.

αρχεία

Δημιουργία αντικειμένου

Τέλος, επιλέγοντας την ενέργεια «Δημιουργία», μεταφέρεται στη σελίδα προβολής του αντικειμένου που μόλις δημιούργησε.

Εισαγωγή (μεταφόρτωση) αντικειμένου

Από το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής, επιλέγοντας την ενέργεια «Μεταφόρτωση» ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει (upload) στο e-me content ένα αντικείμενο (αρχείο .h5p), το οποίο έχει λάβει από κάποιον άλλον χρήστη της e-me ή έχει κατεβάσει από τη σελίδα με τα παραδείγματα αντικειμένων.

αρχεία

Εισαγωγή (μεταφόρτωση) αντικειμένου

Επεξεργασία αντικειμένου

Επιλέγοντας «Όλα τα περιεχόμενα» από το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα με τη λίστα όλων των αντικειμένων που έχει δημιουργήσει ο ίδιος και τα οποία έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί.

αρχεία

Λίστα αντικειμένων χρήστη

Επιλέγοντας την ενέργεια «Επεξεργασία» σε όποιο αντικείμενο επιθυμεί να τροποποιήσει/επεξεργαστεί, οδηγείται στη σελίδα επεξεργασίας του εκάστοτε αντικειμένου.

αρχεία

Επεξεργασία αντικειμένου

Αφού ολοκληρώσει τις επιθυμητές αλλαγές, επιλέγει την ενέργεια «Ενημέρωση» και μεταφέρεται στη σελίδα προβολής του αντικειμένου που μόλις επεξεργάστηκε.

Προβολή αντικειμένου

Ο χρήστης (δημιουργός) μπορεί να προβάλει ένα αντικείμενο του e-me content εντός της e-me, στον τοίχο μια Κυψέλης, επιλέγοντας «e-me content» από το μενού του ενσωματωμένου επεξεργαστή κειμένου.

αρχεία

Επεξεργαστής κειμένου στον τοίχο Κυψέλης

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέγει από τη λίστα των αντικειμένων που έχει ο ίδιος δημιουργήσει, εκείνο το οποίο επιθυμεί να επικολλήσει στον τοίχο της Κυψέλης.

αρχεία

Εισαγωγή αντικειμένου e-me content στον τοίχο Κυψέλης

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να προβάλει ένα αντικείμενο του e-me content και εκτός της e-me αντιγράφοντας αρχικά τον παραγόμενο κώδικα από τη σελίδα του αντικειμένου που έχει δημιουργήσει και επικολλώντας τον στη συνέχεια στο επιθυμητό σημείο προβολής (π.χ. σε ένα ιστολόγιο, σε μια ιστοσελίδα, σε ένα forum κ.ά.).

αρχεία

Αντιγραφή κώδικα ενσωμάτωσης

Προβολή δραστηριότητας χρηστών

Ο δημιουργός ενός αντικειμένου μπορεί να δει από το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτό (έναρξη, ολοκλήρωση, διάρκεια αλληλεπίδρασης, βαθμολογία).

αρχεία

Προβολή δραστηριότητας χρηστών

Λήψη αντικειμένου

Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει και να αποθηκεύσει τοπικά ένα αντικείμενο που δημιούργησε ο ίδιος, σε αρχείο τύπου .h5p ενεργοποιώντας το κουμπί της λήψης και επιλέγοντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ενέργεια.

αρχεία

Ενεργοποίηση κουμπιού λήψης

Κατόπιν μπορεί να μεταφορτώσει το αντικείμενο είτε στο e-me content δημιουργώντας έναν κλώνο του αρχικού αντικειμένου του είτε σε άλλα περιβάλλοντα που υποστηρίζουν το H5P (ιστότοποι που βασίζονται σε WP, Joomla, Drupal) ή μπορεί να το στείλει σε κάποιον άλλο χρήστη της e-me.

Άλλοι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν απευθείας ένα αντικείμενο που έχει διαμοιραστεί στην e-me, επιλέγοντας την ενέργεια «Λήψη» που εμφανίζεται κάτω από το προβαλλόμενο αντικείμενο, εάν βέβαια ο δημιουργός του αντικειμένου έχει ενεργοποιήσει την αντίστοιχη δυνατότητα.

αρχεία

Λήψη αντικειμένου

Εφαρμογές e-me (e-me apps)

Εφαρμογή 'My Photodentro'

Η εφαρμογή "My Photodentro" επιτρέπει τη διασύνδεση του Φωτόδεντρου με την e-me, επιτρέποντας την αποθήκευση μαθησιακών αντικειμένων από το Φωτόδεντρο - Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και τα αποθετήρια "Φωτόδεντρο" στο χώρο της e-me με τη μορφή σελιδοδείκτη. Για κάθε σελιδοδείκτη μπορείτε να συμπληρώσετε σχόλιο και ετικέτες.

εφαρμογή 'My Photodentro'

Εφαρμογή "My Photodentro"

Χρησιμοποιήστε το κουμπί "My Photodentro" για να αποθηκεύσετε εύκολα σελιδοδείκτες στον προσωπικό σας χώρο στην e-me.

 • απλά σύρετε το κουμπί "My Photodentro" προς τη γραμμή σελιδοδεικτών του περιηγητή σας.
 • στη συνέχεια περιηγηθείτε στο Φωτόδεντρο - Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (http://photodentro.edu.gr) και τα αποθετήρια 'Φωτόδεντρο' και για κάθε αντικείμενο που σας ενδιαφέρει πατήστε στο κουμπί "Μy Photodentro" από τη γραμμή σελιδοδεικτών του περιηγητή σας.
 • συμπληρώστε σχόλιο και ετικέτες και στη συνέχεια αποθηκεύστε το σελιδοδείκτη για το αντικείμενο στον προσωπικό σας χώρο στην e-me.

Εφαρμογή 'RSS'

Η εφαρμογή 'RSS' επιτρέπει την αποθήκευση ροών ειδήσεων στον προσωπικό σας χώρο στην e-me. Για να εισάγετε ροές ειδήσεων αντιγράψτε τον σύνδεσμο στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε "Προσθήκη". Η ροή ειδήσεων θα προστεθεί στη λίστα σας και πατώντας πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο θα μεταφερθείτε στη σελίδα προβολής της αντίστοιχης ροής. Για κάθε ροή μπορείτε να ρυθμίσετε των αριθμό feeds που θέλετε να εμφανίζονται, επιλέγοντας κάποια από τις επιλογές που προσφέρονται.

εφαρμογή 'RSS'

Εφαρμογή 'RSS'

Εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής'

Η εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής' αποτελεί προσαρμογή της αντίστοιχης εφαρμογής του ΙΕΛ Αθηνά, κατάλληλη για ενσωματώση στην e-me. Μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ή να επιλέξει μια λέξη και να δει το βίντεο με την απόδοσή της στη νοηματική. Για κάθε λέξη παρέχεται στη νοηματική γλώσσα ένα παράδειγμα χρήσης της. Η εφαρμογή παρέχει δακτυλικό πληκτρολόγιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να πληκτρολογήσει μια λέξη και στη συνέχεια να την αναζητήσει.

εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής'

Εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής'

Εφαρμογή 'Πλάνο Tάξης'

Η εφαρμογή 'Πλάνο Tάξης' λειτουργεί μόνο στα πλαίσια της κυψέλης. Ο υπεύθυνος της κυψέλης έχει δικαιώματα δημιουργίας ενός πλάνου τάξης και επεξεργασίας του, ενώ τα μέλη της κυψέλης μπορούν να το δουν. Αποτελεί προσομοίωση της σχολικής αίθουσας. Ο υπεύθυνος μπορεί να σχηματίσει διαφορετικό πλάνο για κάθε τάξη-κυψέλη του, να προσθέσει διαφορετικά χρώματα, να το εκτυπώσει κλπ.

εφαρμογή 'πλάνο τάξης'

Εφαρμογή 'Πλάνο Τάξης'

Εφαρμογή 'Δημοσκόπηση'

Η εφαρμογή 'Δημοσκόπηση' λειτουργεί στο πλαίσιο της κυψέλης και δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνό της να δημιουργήσει δημοσκοπήσεις στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη της συγκεκριμένης κυψέλης.

εφαρμογή 'Δημοσκόπηση'

Εφαρμογή 'Δημοσκόπηση'

Κατά τη δημιουργία της Δημοσκόπησης ο υπεύθυνος της κυψέλης μπορεί να εισάγει το ερώτημα της δημοσκόπησης, την ημερομηνία λήξης καθώς και τις διαθέσιμες επιλογες.

Δημιουργία Δημοσκόπησης

Δημιουργία Δημοσκόπησης

Μπαίνοντας στη σελίδα της δημοσκόπησης το κάθε μέλος της κυψέλης έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει κάποια από τις επιλογές που του δίνονται.

Προβολή Δημοσκόπησης

Προβολή Δημοσκόπησης